Technical Analysis Elliott Waves Part 2

By | 18/07/2018

Pengiraan yang Betul

Correctly counting wavesBetul mengira gelombang Suatu gelombang impuls boleh ditafsirkan sebagai gelombang pembetulan, tetapi tentu saja salah untuk melakukan ini kerana kiraan gelombang Elliot akan benar-benar salah.

Dalam angka 7.9, gelombang 3 yang lebih panjang, diikuti oleh gelombang 4 dengan titik hujung di atas bahagian atas gelombang 1, mesti dilabelkan sebagai gelombang impuls.

Apabila anda menandakan gelombang 3 sebagai gelombang A, yang terdiri daripada sub-wave abc, anda akan menjangkakan pembetulan yang rata, dengan gelombang B jatuh kembali ke kejiranan gelombang A permulaan. Ini jelas tidak berlaku di sini.
Menghormati semua peraturan adalah penting.

Rajah 7.9: Mengira gelombang dengan betul.

Bilangan gelombang dalam kitaran
Number of waves in a cycle
Rajah 7.10: Bilangan gelombang dalam kitaran.

Gelombang impuls dan gelombang pembetulan bersama membuat kitaran (angka 7.10).

Gelombang terbesar: [1] ke [2] terdiri daripada 1 + 1 = 2 gelombang
Subdivisi terbesar: (1) hingga (C) terdiri daripada 5 + 3 = 8 gelombang
Subbahagian seterusnya: 1 hingga C terdiri daripada 21 + 13 = 34 gelombang
Subdivisi seterusnya: Saya c terdiri daripada 89 + 55 = 144 gelombang

Subdivisi ini tidak terhad.

Subbahagian Gelombang

Peraturan dasar dalam teori gelombang Elliott ialah struktur gelombang susunan yang lebih tinggi terdiri daripada sub-gelombang susunan yang lebih rendah, yang pada gilirannya terdiri daripada sub-gelombang susunan yang lebih kecil, dan sebagainya. Mereka semua mempunyai, lebih kurang, struktur yang sama dengan gelombang yang lebih besar yang mereka milik, dorongan atau pembetulan.

Elliott menggunakan sembilan bahagian, yang bervariasi dari dua abad hingga satu jam sebelum ini.

Di jadual seterusnya, kami menggunakan subbahagian kami sendiri mengikut masa.
Waktu yang digunakan memberikan idea tentang jenis tempoh yang kita cari, tetapi ia tidak mengikat.

 

Subdivisi Masa Impuls Pembetulan
Pusingan Super Super > 30 tahun [I] … [V] [A] … [C]
Kitaran super Dekad (I) … (V) (A) … (C)
Kitaran Dekad I … V A … C
Utama Tahun [1] … [5] [A] … [C]
Perantaraan Bulan (1) … (5) (a) … (c)
Minor Minggu 1 … 5 A … C
Minit Hari i … v a … c
Minuet Jam 1 … 5 a … c

Sub minuet

Minit

I … V

A … C

 

Corak Impuls

Wave Impuls

Mengenali corak gelombang adalah pendudukan paling penting dalam analisis gelombang Elliot.

Gelombang impuls gelombang 5 dalam aliran menaik

5-wave impulse waves in an uptrend

Rajah 7.11: Gelombang impuls gelombang 5 dalam arah aliran menaik dan arah aliran menurun.

Gelombang impuls (angka 7.11) sentiasa terdiri daripada 5 gelombang, bernombor 1, 2, 3, 4, dan 5. Gelombang 1, 3, dan 5, sekali lagi, corak impuls. Gelombang 2 dan 4 adalah corak pembetulan.

Peraturan dan Garis Panduan

Berikut adalah peraturan dan pedoman yang paling penting untuk corak impuls.

  • Gelombang 1 ialah gelombang impuls atau gelombang impuls baji.
  • Wave 2 boleh menjadi jenis corak pembetulan, kecuali segitiga.
  • Gelombang 2 tidak boleh bergerak melebihi permulaan gelombang 1.
  • Wave 3 adalah gelombang impuls.
  • Wave 3 mempunyai langkah harga yang lebih besar daripada gelombang 2.
  • Gelombang 3 tidak pernah lebih kecil berbanding gelombang 3 dan 5.
  • Gelombang 4 boleh jadi apa-apa jenis corak pembetulan.
  • Gelombang 2 dan 4 tidak bertindih.
  • Gelombang 5 adalah gelombang impuls atau gelombang impuls baji yang berakhir.
  • Langkah harga gelombang 5 adalah sekurang-kurangnya 70% gelombang 4.

Gelombang 5 yang berakhir di bawah bahagian atas gelombang 3 dinamakan gelombang 5 yang gagal.

 

Struktur

Corak impuls terdiri daripada 5 gelombang. Struktur dalaman gelombang ini ialah: 5-3-5-3-5. Gelombang 5 adalah gelombang impuls, dan gelombang 3 ialah gelombang pembetulan.

Count yang Betul

Kiraan gelombang impuls yang betul
Impulse wave correct count
Rajah 7.12: Kira gelombang impuls yang betul.

Lihatlah angka 7.12 untuk tafsiran yang betul mengenai jumlah gelombang.
Alternasi dalam Gelombang Impulse

Pembetulan tajam adalah zigzag. Pembetulan Sideway terdiri daripada pembetulan rata, segitiga, dua kali, dan beberapa pembetulan.

Jika gelombang 2 adalah pembetulan yang tajam, gelombang 4 akan menjadi pembetulan tepi lapan daripada sepuluh kali.
Jika gelombang 2 adalah pembetulan tepi jalan, tiada penggantian; gelombang 4 akan menjadi pembetulan tepi lapan daripada sepuluh kali.
Adalah luar biasa bahawa gelombang 4 membuat pembetulan tepi lapan daripada sepuluh kali.
Sambungan bergantian dengan variasi panjang gelombang impuls. Gelombang 1 adalah pendek, gelombang 3 mempunyai lanjutan dan panjang, dan gelombang 5 pendek lagi.
Sambungan yang paling biasa dalam gelombang 3, tetapi juga dalam gelombang 5; ini boleh dianggap sebagai alternatif.

Sasaran Harga dan Tahap Fibonacci
Banyak kali, sasaran harga diberikan oleh unjuran Fibonacci. Anjakan harga semasa fasa pembetulan sering akan mencapai tahap anjakan Fibonacci.
Melihat gelombang 1 sebagai contoh, anda akan melihat bahawa, dalam kebanyakan kes, ia akan menjejaki semula 23.6% sehingga 38.2% daripada gelombang pembetulan yang lengkap sebelumnya. Penarikan semula lima puluh peratus atau lebih jarang berlaku untuk gelombang 1.
Pelanjutan Corak Impuls
Gelombang 1, 3, 5, dan A atau C, jika mereka gelombang impuls, boleh dilanjutkan dan dengan itu mengambil lebih banyak masa daripada gelombang lain.<
Sambungan gelombang sangat biasa dalam gelombang 3Wave extensions are very common in wave 3
Rajah 7.13: Sambungan gelombang sangat biasa dalam gelombang 3.
Lanjutan gelombang sangat umum (angka 7.13); dalam kebanyakan kes, ini berlaku dengan gelombang 3.
Gelombang 1 dan 5 cenderung ke arah persamaan.

Dalam takrif corak, kita memanggil sambungan 1 “lanjutan1” gelombang 1. Ini menjadi sambungan3 untuk sambungan 3 gelombang dan sambungan 5 untuk sambungan gelombang 5.

Corak dengan satu sambungan mempunyai sembilan gelombang; corak dengan dua sambungan mengandungi 13 gelombang; dan corak dengan tiga sambungan mengandungi 17 gelombang.

Struktur dalaman untuk 9 gelombang ialah 5-3-5-3-5-3-5-3-5. Gelombang 3 adalah gelombang pembetulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *