Monthly Archives: September 2019

Cara Nak buat EA M1 Scalper

T & C Rujuk: http://forex.whatta.com.my/?p=2437 1.Buka MQ4 Klik pada : Expert Advisor — Create in MetaEditor Klik : Next Kli : Next > Klik : Finish Ada 5 bahagian Pengishtiharan pembolehubah OnInit( ) OnDeInit( ) Start( ) @ OnTick( ) Fungsi Semak SOP untuk Entry : SOP BUY ENTRY BUY Pastikan pair yang anda ingin… Read More »

M1 SCALPER

Dalam M1 SCALPER kita akan gunakan 3 jenis INDI :  MOVING AVERAGE STOCHASTIC OSCILLATOR MACD  Kita masukkan 1-1 seperti langkah di bawah 1. Exponential Moving Average 50 2. Exponential Moving Average 100 3. Exponential Moving Average 200 4) STOCHASTIC OSCILLATOR 3.1.3 5) MACD 12.26.1 Masukkan indikator dan setting seperti di atas berikut. POINT TERPENTING DALAM… Read More »

Jenis Pembolehubah

Program aplikasi dalam MQL4 boleh mengandungi puluhan dan ratusan pembolehubah. Harta penting setiap pembolehubah adalah kemungkinan untuk menggunakan nilainya dalam suatu program. Had kemungkinan ini berkaitan dengan skop pembolehubah. Skop ubah adalah lokasi dalam suatu program di mana nilai pembolehubah tersedia. Setiap pembolehubah mempunyai skopnya. Menurut skop terdapat dua jenis pemboleh ubah dalam MQL4: lokal… Read More »

Pembolehubah Predefined dan RefreshRates Function

Terdapat pembolehubah dengan nama yang telah ditetapkan dalam bahasa MQL4. Pembolehubah yang telah ditetapkan adalah pemboleh ubah dengan nama yang sudah ditentukan, nilai yang ditentukan oleh terminal klien dan tidak dapat diubah oleh metode program. Pembolehubah yang telah ditentukan mencerminkan keadaan carta semasa pada saat permulaan program (Penasihat Pakar, naskah atau penunjuk adat) atau akibat… Read More »

Arrays

Sebahagian besar maklumat yang diproses oleh program aplikasi terkandung dalam tatasusunan. Konsep Array Array adalah satu set nilai-nilai dari satu pemboleh ubah jenis yang mempunyai nama yang sama. Array boleh menjadi satu dimensi dan multidimensional. Jumlah maksimum dimensi dalam array ialah empat. Array mana-mana jenis data dibenarkan. Unsur Array adalah sebahagian daripada array; ia adalah… Read More »