ASK Price (Harga Belian)

By | 21/01/2016

ASK Price (Harga Belian)

ASK /BUY Price (Harga Belian) adalah harga dimana “dealer” sanggup menjual Matawang Dasar (BASE CURRENCY) kepada anda sebagai pertukaran dengan Matawang Quote (QUOTE CURRENCY). Bermakna ini adalah harga yang diberikan oleh dealer kepada anda jika anda hendak membuat pembelian matawang anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.