Atur langkah anda.

By | 23/10/2020

Sekiranya anda melakukannya dengan baik dalam satu bulan dan anda mengambil sejumlah wang yang lumayan, jangan membuat kesalahan klasik dengan menggandakan jumlah dagangan pada bulan kedua.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Selalu tentukan pelaburan anda. Ini adalah kaedah terbaik untuk membina mentaliti perniagaan, dan untuk melindungi kewangan anda.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pasaran dikenali sebagai tidak stabil, jangan biarkan kewangan anda sama. Sentiasa meningkatkan tahap pelaburan setelah membuat pertimbangan yang teliti, dan bertahap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *