Leveraj

By | 21/10/2020

Leveraj
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Salah satu sebab mengapa begitu ramai orang tertarik untuk berdagang forex berbanding instrumen kewangan lain adalah kerana dengan forex, anda biasanya dapat memperoleh leveraj yang jauh lebih tinggi daripada saham.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Leveraj adalah penggunaan dana yang dipinjam untuk meningkatkan posisi dagangan seseorang melebihi apa yang boleh didapati dari baki tunai mereka sahaja.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Akaun broker membolehkan penggunaan leveraj melalui dagangan margin, di mana broker menyediakan dana yang dipinjam.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Walau bagaimanapun, leveraj dapat meningkatkan keuntungan dan juga kerugian. Walaupun banyak pedagang telah mendengar perkataan “”leveraj””, hanya sedikit yang mengetahui definisinya, bagaimana leveraj berfungsi dan bagaimana secara langsung dapat mempengaruhi hasil dagangan mereka.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *