Dasar Fiskal

By | 27/11/2019

Dasar Fiskal
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dasar fiskal merujuk kepada penggunaan perbelanjaan kerajaan dan dasar cukai untuk mempengaruhi keadaan ekonomi termasuk permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan, pekerjaan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dasar fiskal sebahagian besarnya berdasarkan idea daripada John Maynard Keynes yang berpendapat bahawa pemerintah dapat menstabilkan kitaran perniagaan dan mengatur keluaran ekonomi.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Semasa kemelesetan ekonomi, kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal pengembangan dengan menurunkan kadar cukai untuk meningkat permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi untuk bahan bakar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *