Jenis data

By | 10/09/2019

Pengetahuan umum bahawa hanya nilai ekuiti (nilai jenis yang sama) boleh ditambah atau dikurangkan. Sebagai contoh, epal boleh ditambah kepada epal, tetapi epal tidak boleh ditambah kepada meter persegi atau suhu. Batasan serupa boleh didapati dalam bahasa algoritma yang paling moden.

Seperti obyek-obyek kehidupan biasa mempunyai jenis tertentu yang mewakili warna mereka (merah, biru, kuning, hijau), rasa mereka (pahit, masam, manis), jumlah (1.5, 2, 7), MQL4 menggunakan data jenis tertentu. Jenis data merujuk kepada jenis nilai pemalar, pemboleh ubah, atau nilai yang dikembalikan oleh suatu fungsi (untuk penjelasan lengkap tentang fungsi apa, lihat Fungsi).

Dalam MQL4, jenis data berikut digunakan (untuk nilai pemalar, pemboleh ubah, dan nilai yang dikembalikan oleh fungsi):int (integer)

 • int (integers)
 • double (nombor sebenar)
 • bool (nilai Boolean, iaitu nilai logic)
 • string (nilai jenis rentetan)
 • color (nilai jenis warna)
 • datetime (nilai tarikh dan masa)

Jenis int

Nilai int int adalah bilangan bulat, juga dikenali sebagai nombor keseluruhan. Jenis ini termasuk nilai-nilai yang bersifat integer mengikut sifatnya. Nilai-nilai berikut adalah bilangan bulat sebagai contoh: bilangan bar dalam tetingkap simbol (16000 bar), bilangan pesanan yang dibuka dan tertunda (3 pesanan), perbezaan mata antara harga simbol semasa dan harga harga pesanan (15 mata ). Nombor yang mewakili perkara tersebut hanya boleh bilangan bulat. Sebagai contoh, bilangan percubaan untuk membuka pesanan tidak boleh sama dengan 1.5, tetapi hanya kepada 1, 2, 3 dan sebagainya.

Terdapat dua jenis nilai integer yang terdapat dalam MQL4:

 • Nilai desimal boleh terdiri daripada digit dari 0 hingga 9 dan sama ada positif atau negatif: 10, 11, 12, 1, 5, -379, 25, -12345, -1, 2.
 • Nilai heksadesimal boleh terdiri daripada huruf Latin dari A hingga F (atau dari a hingga f) dan angka dari 0 hingga 9. Mereka mesti bermula dengan 0x atau 0X dan mengambil nilai positif atau negatif: 0x1a7b, 0xff340, 0xAC3 0X2DF23, 0X13AAB, 0X1 .

Nilai jenis int mesti berada dalam julat dari -2,147,483,648 melalui 2,147,483,647. Sekiranya nilai pemalar atau pemboleh ubah melebihi jangkaan di atas, hasil operasi program akan menjadi tidak sah. Nilai pemalar dan pemboleh ubah jenis int mengambil 4 bait ingatan komputer.

Berikut ialah contoh menggunakan pembolehubah jenis int dalam suatu program.

 • int Art = 10; // Pembolehubah integer contoh
 • int B_27 = -1; // Pembolehubah integer contoh
 • int Num = 21; // Pembolehubah integer contoh
 • int Maks = 2147483647; // Pembolehubah integer contoh
 • int Min = -2147483648; // Pembolehubah integer contoh

Jenis double

Nilai dua jenis adalah nombor nyata yang mengandungi bahagian fraksional.

Nilai-nilai contoh jenis ini boleh menjadi nilai-nilai yang mempunyai bahagian pecahan seperti lekukan garis pendukung, harga simbol, atau bilangan pesanan rata-rata yang dibuka dalam sehari.

Kadang-kadang anda boleh menghadapi masalah yang merancang pembolehubah apabila menulis kod anda, itu tidak selalu jelas kepada pengaturcara untuk apa jenis (int atau double) pembolehubah tersebut. Marilah kita pertimbangkan contoh kecil.

Satu program telah membuka 12 pesanan dalam masa seminggu. Apakah jenis pemboleh ubah A yang menganggap bilangan pesanan biasa dibuka setiap hari oleh program ini? Jawapannya jelas: A = 12 pesanan / 5 hari. Ini bermakna pemboleh ubah A = 2.4 harus dipertimbangkan dalam program sebagai dua kali ganda, kerana nilai ini mempunyai bahagian pecahan. Jenis apa yang harus menjadi pembolehubah yang sama A jika jumlah pesanan yang dibuka dalam masa seminggu adalah 10? Anda boleh berfikir bahawa jika 2 (10 pesanan / 5 hari = 2) tidak mempunyai bahagian pecahan, variabel A boleh dianggap sebagai int. Bagaimanapun, penalaran ini salah. Nilai semasa pemboleh ubah boleh mempunyai bahagian fraksional yang terdiri daripada hanya nol. Adalah penting bahawa nilai pembolehubah ini adalah nyata dengan sifatnya. Dalam kes ini, pembolehubah A juga mempunyai jenis berganda. Titik pemisahan juga mesti ditunjukkan dalam rekod malar dalam program ini: A = 2.0.

Nilai pemalar sebenar dan pembolehubah terdiri daripada bahagian integer, titik perpuluhan, dan bahagian pecahan. Nilai-nilai itu boleh menjadi positif atau negatif. Bahagian integer dan bahagian pecahan terdiri daripada digit dari 0 hingga 9. Angka angka penting selepas titik perpuluhan boleh mencapai hingga 15.

Sebagai contoh, 27.12, -1.0 2.5001, -765456.0, 198732.07, dan 0.123456789012345 semua nilai dua jenis yang boleh diterima.

Nilai-nilai jenis double mungkin berkisar dari -1.7 * e-308 hingga 1.7 * e308. Dalam memori komputer, nilai-nilai pemalar dan pembolehubah jenis ganda mengambil 8 bait.

Berikut adalah contoh-contoh menggunakan variasi jenis double dalam satu program.

   double Art = 10,123; // Contoh pemboleh ubah sebenar

   double B_27 = -1.0; // Contoh pemboleh ubah sebenar

   double Num = 0.5; // Contoh pemboleh ubah sebenar

   double MMM = -12.07; // Contoh pemboleh ubah sebenar

   double Price_1 = 1.2756; // Contoh pemboleh ubah sebenar

Jenis bool

Nilai-nilai jenis bool adalah nilai o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *